Rahvusvaheline lennujaam „Kurumotš“ (Venemaa)

FCA-90H